Vilkår og betingelser for bruk av våre digitale tjenester

Versjon: 2.3 – 11.11.2023

Annonse:

Se også vår personvernerklæring her.

1. INNLEDING

1.1. Disse alminnelige vilkår og betingelser (heretter omtalt som «Vilkår» eller «Vilkårene» gjelder for din bruk av våre digitale tjenester/plattformer og nettverket @fotball eller @BrannStadion fra NTF (heretter omtalt som «Tjenestene»).

1.2. Ord med stor forbokstav skal ha den betydning som angis i punkt 21.

2. OM NORSK TOPPFOTBALL OG VÅRE DIGITALE TJENESTER

2.1.  Norsk Toppfotball (NTF) er en interesseorganisasjon som består av Foreninger som spiller i Eliteserien og OBOS-ligaen, med foretaksnummer ‪971497343, og kontoradresse på Ullevaal Stadion, Sognsveien 75, Inngang F - 5.etg.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

2.2. I forbindelse med arbeidet med å styrke norsk herrefotball har Medlemmene besluttet å innføre en felles Medieplattform. Foreninger, klubber og selskap som ikke spiller i Eliteserien eller OBOS-ligaen kan også slutte seg til Medieplattformen. 

2.3. Medieplattformen består blant annet av en IT-plattform der Foreningene, NTF og andre Leverandører tilbyr deg Tjenester. Det er Medlemmene som bestemmer hvilke Tjenester som fra tid til annen skal tilbys. 

2.4. Gjennom Medieplattformen kan du kjøpe og bestille varer og tjenester. Slike kjøp og bestillinger utgjør selvstendige avtaler mellom deg og NTF eller den Forening, Partner eller Leverandør som tilbyr varen eller tjenesten. Med mindre annet er oppgitt ved kjøpet eller bestillingen, utgjør disse Vilkårene en del av den aktuelle avtalen om kjøp eller bestilling. Det er alltid Leverandøren av produktet eller tjenesten som er ansvarlig overfor deg for at varene eller Tjenestene samsvarer med det som er avtalt.

2.5. NTF tilbyr en rekke digitale tjenester for ligaen og klubbene på og utenfor arenaen; noen knyttet til kamp/event på arenaene, og noen som lever hele året uavhengig av sted. Tjenestene finnes tilgjengelig på en lang rekke digitale kanaler. Det er viktig for oss at du som bruker/interessent har satt deg inn i formålet med Medieplattformen/Tjenester. Dette er grunnlag for en god og varig relasjon mellom deg og oss. I teksten nedenfor skal «bruker» forstås på samme måte som «interessent». Vi vil i teksten nedenfor beskrive interaksjonen med deg som et «virtuelt digitalt torg» der du møter de andre aktørene i sporten/fotballen. 

2.6. Formålet med Medieplattformen er å gi våre brukere en god opplevelse av norsk fotball. Det er et grunnleggende krav til funksjonaliteten i våre digitale tjenester, at våre brukere skal oppleve disse som relevante på hvert sted og til enhver tid, og på linje med personlige preferanser om digital relasjon.

2.7. Bildet under viser ett eksempel på de Tjenester, opplevelser og interaksjoner som kan skje gjennom vår digitale plattform.

 

Et eksempel på en kundereise med utgangspunkt i kundetypen "Kampkonsumenten"
Et eksempel på en kundereise med utgangspunkt i kundetypen "Kampkonsumenten"
 

3. VILKÅR FOR BRUK

3.1. Ved å registrere deg som bruker eller ved å ta i bruk Tjenestene, aksepterer du disse Vilkårene, som inkluderer Retningslinjer for personvern, nedenfor. Dersom du ikke aksepterer Vilkårene har du ikke rett til å bruke Tjenestene.

3.2. Du kan ikke bruke Tjenestene dersom du:

 • ikke har oppnådd alderen som er nødvendig for å inngå en juridisk bindende avtale, og ikke har innhentet samtykke fra en forelder eller annen foresatt
 • er juridisk forhindret fra å bruke Tjenestene etter norsk eller annet lands rett.

3.3. Noen av Tjenestene kan kreve at du registrerer deg, abonnerer og betaler abonnement eller andre avgifter. Vi forteller deg på forhånd om vi vil ta betalt for Tjenestene, slik at du kan velge å ikke kjøpe eller abonnere på Tjenestene. Alle referanser til å abonnere eller abonnement i disse Vilkårene, herunder inklusive i pkt. 5, 7 og 9, gjelder kun abonnementstjenester.

3.4. Bruk av Tjenester fra leverandører som ikke er NTF, kan kreve at du aksepterer slike leverandørers vilkår og betingelser.

3.5. Foreningen, og NTF på dens vegne, forbeholder seg retten til når som helst å endre disse Vilkårene ved å legge ut en revidert versjon på vår digitale plattform. Innloggede og registrerte brukere vil varsles om den reviderte versjonen. Den reviderte versjonen vil tre i kraft når du har akseptert denne. Du må akseptere den reviderte versjonen for å kunne fortsette å bruke Tjenestene. Du bekrefter at du har lest og forstått (og godtar å være bundet av) disse Vilkår nå og hver gang du tar Tjenestene i bruk.

3.6. En oppdatert versjon av disse Vilkårene er alltid tilgjengelig på NTF sin nettside.

3.7. Dersom noen av disse Vilkårene avviker fra preseptorisk forbrukerlovgivning, går den preseptoriske lovgivningen foran.

4. BRUKERKONTO

4.1. For å kunne bruke Tjenestene, kan du opprette en brukerkonto. Gjennom innstillingene i brukerkontoen kan du kontrollere hvilken informasjon som skal være tilgjengelig for NTF og Foreningen samt andre brukere av Tjenestene. Innstillingene dine kan påvirke hvilke Tjenester du kan bruke. Du kan selvsagt velge å ikke opprette bruker, og du vil da se både nettsider, videoer, statistikk m.m.

4.2. Brukerkontoen er personlig og skal ikke brukes av andre enn deg. Du er ansvarlig for all aktivitet som skjer gjennom din brukerkonto. Det er ditt ansvar å håndtere passord og annen identifikasjonsinformasjon på en trygg måte slik av uvedkommende ikke får tilgang til dem. Dersom du mister passord eller andre identifikasjonsdata, eller har grunn til å tro at uvedkommende har tilgang til din brukerkonto eller mistenker sikkerhetsbrudd, skal du umiddelbart informere NTF, og vi anbefaler deg å skifte passord.

5. Særlig om kjøp og bestillinger

5.1  Noen av kjøpene og bestillingene du foretar gjennom Medieplattformen, kan være underlagt angrerettloven. For slike kjøp og bestillinger av NTF eller Forening, gjelder betingelsene nedenfor. For kjøp og bestillinger fra andre leverandører, kan andre vilkår og betingelser gjelde. 

5.2. Ved kjøp og bestilling fra NTF eller en Forening kan du som forbruker ha rett til å trekke deg fra avtalen i samsvar med bestemmelsene i angrerettloven. Dette innebærer at du i så fall har rett til å angre kjøpet innen 14 dager fra datoen du mottok varen eller mottok kvittering for din bestilling av en tjeneste. I henhold til angrerettloven, er blant annet følgende varer og tjenester unntatt fra angreretten:

 • Varer som tilvirkes i henhold til instruksjoner fra deg;
 • Tjenester knyttet til sportsarrangementer eller lignende aktiviteter som foregår på en bestemt dag eller i en bestemt tidsperiode;
 • Varer som raskt kan forringes eller gå ut på dato,
 • Dataprogrammer samt lyd- og videoopptak med brutt forsegling, eller
 • Tjenester som påbegynnes med ditt samtykke i angrerettsperioden, for eksempel abonnement.

5.3. Dersom du vil angre på et kjøp eller en bestilling, ta kontakt med den part som har levert eller skal levere varen eller tjenesten. Kontaktinformasjon finner du på kvitteringen din. Dersom du har angrerett etter loven, må du også fylle ut angrerettsskjema du skal ha mottatt 

5.4. Dersom du benytter deg av angreretten, vil NTF, Foreningen eller Leverandøren som du har gjennomført kjøpet eller bestillingen hos, gi deg pengene tilbake innen 14 dager fra den dato vedkommende mottar den returnerte varen eller meldingen om at du vil angre bestillingen din for tjenesten. Dersom du har utgifter for tilbakesending av varen du kjøpte, erstattes også disse med et beløp som svarer til et standardgebyr.
 

6. PRIS OG BETALING

6.1. Alle våre priser er inklusive merverdiavgift til de satser som til enhver tid er gjeldende for vedkommende vare eller tjeneste. Unntatt i tilfelle av åpenbar feil, vil de priser som skal betales for de Tjenestene du bestiller være de prisene som er fastsatt på denne Digitale plattform på det tidspunkt du legger inn din bestilling.

6.2. Betaling for Tjenestene må foretas med selvvalgt betalingsløsning som du finner som del av Tjenestene. Du bekrefter at det kredittkort/betalingskort eller den bankkonto som benyttes er din egen, eller at du har fullmakt fra kortinnehaveren til å bruke det. Alle kontoinnehavere og innehavere av kredittkort/betalingskort vil gjennomgå gyldighetskontroll og forbehold om godkjenning fra kortutsteder.

6.3. Vi forbeholder oss retten til å nekte betaling med kredittkort/betalingskort etter vårt eget rimelige skjønn. Vi vil behandle din betaling på en sikker måte.

7. VARIGHET OG OPPHØR

7.1. Du kan si opp ditt abonnement på Tjenestene ved å logge deg inn og gå til siden «Min side» og skru av aktuelle samtykker, klikke i avmelding i mailer som sendes ut eller sende en e-post til brukerservice hos Foreningen. Eventuelt kan du sende en mail til NTF på følgende e-postadresse: media@toppfotball.no – som formidler videre til rett Forening eller Leverandør . Oppsigelsen må foretas minst 10 virkedager før utgangen av den måneden eller det året (avhengig av om du betaler månedlig eller på årsbasis) som du har betalt for.

For abonnement på sesongkort gjelder følgende:

Sesongkortabonnementet har en varighet på minimum seks måneder. Abonnementet blir offisielt avsluttes basert på følgende regler:

 • Under bindingstid: Dato abonnementet blir ugyldig = kjøpsdato + 6 mnd - 1 dag
 • Etter bindingstid: Dato abonnementet blir ugyldig = neste betalingsdato - 1 dag

Eksempel oppsigelse etter bindingstid: Dersom du som kunde blir trukket 2. oktober, og du sier opp abonnementet 3. oktober, så vil abonnementet være gyldig frem til kl 23:59 den 1. november (da dette er neste betalingsdato - 1 dag). Du vil da ikke bli trukket i november, og abonnementet skal fortsatt kunne brukes frem til 1. november. 

Prisendringer for sesongkortabonnement varsles minst 6 uker før ikrafttreden. Abonnementet kan i så fall sies opp frem til dagen før ikrafttreden, og ved slik oppsigelse opphører abonnementet senest med virkning fra ikrafttredelsestidspunktet. Dette gjelder også ved varsel om prisendringer i bindingstiden.

7.2. Du kan si opp din «Gratis Prøveperiode» (hvor ingen betaling er foretatt og du er i stand til å få tilgang til abonnementsproduktene) når som helst før utgangen av den aktuelle Gratis Prøveperiode, og ditt kredittkort/betalingskort vil ikke bli belastet. Den nøyaktige lengde på Gratis Prøveperiode vil bli oppgitt på kjøpstidspunktet. 

7.3. Vi vil kunne bringe denne avtalen til opphør med umiddelbar virkning og med skriftlig varsel når som helst hvis du gjør deg skyldig i et vesentlig brudd på denne avtalen (ethvert brudd på pkt. 3 eller 9 vil anses som et vesentlig avtalebrudd), oppgir uriktige opplysninger ved registrering av din brukerkonto, eller hvis du ikke oppfyller ett eller flere av de tekniske kravene til bruk av Tjenestene. Vi vil også kunne si opp denne avtalen dersom NTF beslutter å ikke lenger levere Tjenestene. NTF eller Forening kan også stenge eller begrense din tilgang til Plattformen dersom det oppstår mistanke om at din brukerkonto brukes av en annen enn deg eller om den brukes på en måte som innebærer en risiko for spredning av virus.

7.4. I tillegg vil vi kunne bringe denne avtalen til opphør med én kalendermåneds varsel. Dersom vi sier opp avtalen på andre vilkår enn som følge av ditt kontraktsbrudd eller manglende teknisk overholdelse, vil du motta en tilbakebetaling av det beløp du har forhåndsbetalt for Tjenestene med fradrag for et forholdsmessig beløp for det antall dager du har hatt tilgang til Tjenestene.

8. TEKNISKE KRAV

8.1. Du har ansvaret for å sikre at du innehar all den maskinvare og programvare som er nødvendig for å ha tilgang til, motta og se Tjenestene.

8.2. I det tilfelle at vi med rimelighet fastslår at du ikke tilfredsstiller disse krav, forbeholder vi oss retten til å nekte å levere Tjenestene til deg. I så fall vil du være berettiget til en tilbakebetaling av eventuelle beløp betalt i henhold til pkt. 6.

8.3. Vi vil med rimelighet bestrebe oss på å sikre at Tjenestene gjøres tilgjengelige for deg til enhver tid. Tjenestene leveres imidlertid «som de er».

8.4. I særdeleshet vil billed- og lydkvaliteten på Tjenestene kunne variere, enten dette skyldes overbelastning på Internett eller telefonlinjene eller andre forhold. Tjenestene vil kunne utsettes for avbrudd, forsinkelser og sikkerhetsbrudd, og vil ikke kunne garanteres å være feilfrie.

8.5. Fra tid til annen vil vi ha behov for å stenge og suspendere Tjenestene for å utføre oppgraderinger eller vedlikehold. Vi vil prøve å holde dette på et minimum. Med forbehold for de begrensninger som er beskrevet ovenfor, vil vi utføre Tjenestene med rimelig kvalitet. Bortsett fra dette gir vi ikke noen garantier (og utelukker ethvert garantiansvar og enhver forpliktelse som ellers måtte være underforstått, i den utstrekning slik fraskrivelse er tillatt etter loven). Dette berører ikke eventuelle lovbestemte rettigheter du måtte ha som forbruker.

9. TEKNISK SUPPORT OG KONTAKT MED OG FRA OSS

9.1. Du kan kontakte NTF eller Foreningen enten du vil diskutere tekniske problemer eller spore ditt abonnement (dersom det er aktuelt), eller for enhver annen grunn, ved å sende e-post til oss som angitt nedenfor. I alle tilfelle, vennligst oppgi din e-post-adresse, produktdetaljer, siste transaksjons-ID, postnummer eller andre data som vi måtte kreve av deg for å bistå deg eller identifisere ditt abonnement (dersom det er aktuelt).

9.2. Hvis du abonnerer på Tjenestene, bør du varsle oss umiddelbart hvis noen av dine kontaktopplysninger endrer seg, ved å logge deg på aktuell Tjeneste og oppdatere de aktuelle kontaktopplysningene på området for «Min side»  eller ved å sende en e-post direkte til Foreningen eventuelt til NTF ved   media@toppfotball.no.

9.3. Ethvert varsel gitt av oss kan gis ved postsending eller e-post til den nyeste post- eller e-postadresse vi har notert oss for deg. Svikt i overføring eller postsending skjer for din risiko, og vi vil ikke være ansvarlig for manglende mottakelse av meldinger vi sender til deg.

10. DIN BRUK AV TJENESTENE

10.1. Vi er eier eller er rettighetsinnehaver av alle immaterielle rettigheter til Tjenestene og til det materiale som offentliggjøres ved bruk av dem. Dette gjelder blant annet utforming, tekst, grafikk, filminnslag, bilder og andre frembringelser du måtte motta. Ethvert utvalg eller arrangement av slikt materiale og frembringelser er gjenstand for immaterielle rettigheter inklusive opphavsrett for oss og/eller andre. Du godtar at du vil:

 • bruke Tjenestene utelukkende for ikke-kommersielle formål uten å gjøre fortjeneste på bruken og at du ikke vil tillate noen andre personer å bruke Tjenestene. Dette betyr for eksempel at du ikke må ta vederlag for å se Tjenestene og at du ikke kan bruke Tjenestene for å lokke andre til å kjøpe varer eller tjenester fra deg eller noen andre;
 • ikke kopiere, ta opp eller lagre hele eller deler av Tjenestene (annet enn på rent midlertidig basis for å gjøre det mulig å se dem) eller omdirigere, videresende eller på annen måte distribuere hele eller deler av Tjenestene til noen person, eller autorisere, sette i stand til eller påvirke noen annen person til å gjøre noe av det ovennevnte;
 • ikke endre, demontere, dekompilere eller foreta omvendt utvikling av noen del av Tjenestene. Foruten vår rett til å heve avtalen på grunn av dine avtalebrudd, vil vi kunne suspendere Tjenestene (eller din tilgang til dem) hvis din bruk av dem er ulovlig, urimelig eller i strid med interessene til andre abonnenter, eller utgjør brudd på disse Vilkår, eller dersom vi blir anmodet om å gjøre det av et offentlig myndighetsorgan.
 • ikke forsøke å få tilgang til Tjenestene eller Innholdet gjennom annen teknologi eller andre midler enn gjennom nettstedene eller andre funksjoner spesifikt utpekt av NTF til dette formålet.
 • ikke omgå, deaktivere eller på annen måte forstyrre (i) sikkerhetsrelaterte funksjoner i Tjenestene, (ii) funksjoner som hindrer eller begrenser bruk eller kopiering av innhold, eller (iii) funksjoner som begrenser bruken av Tjenestene eller materialene som er tilgjengelige gjennom Tjenestene
 • ikke bruke eller sette i gang en robot, spider eller annet automatisert system som sender meldinger til NTFs servere;
 • ikke samle inn eller lagre personopplysninger eller på annen måte handle i strid med personvernerklæringen
 • ikke uten rettighetshaverens samtykke, kopiere, reprodusere, distribuere, overføre, vise, selge, lisensiere eller på annen måte utnytte innhold eller materiale til enhver annen person enn de som er angitt i disse Vilkårene.

10.2. Tjenestene må bare brukes til det formålet og på den måten de er tiltenkt. Du er ansvarlig for at din bruk ikke forårsaker skade eller annen ulempe for NTF eller tredjeparter (for eksempel ved masseanrop eller datavirus) eller bryter med lov eller vedtak. Bruk i strid med disse vilkårene og betingelsene kan rapporteres av NTF til statlige organer, foreninger eller tilsynsorganer.

10.3. NTF kan ikke garantere for at Tjenestene og nettsidene alltid fungerer uten forstyrrelser eller er fri for feil og mangler. NTF garanterer heller ikke at informasjonen du mottar ved bruk av tjenesten, er korrekt eller pålitelig.

11. INNSAMLING OG OVERFØRING MV AV DATA/INFORMASJON UNDER KAMP

11.1 Innsamling og/eller overføring og/eller produksjon og/eller spredning av informasjon eller data angående kamputvikling, resultater, hendelser, oppførsel eller andre forhold i kampen, samt enhver form for opptak av lyd-, video- eller audiovisuelt materiale fra kampen (enten ved bruk av elektroniske enheter eller på annen måte), til bruk for noen form for spill, gambling eller kommersielle aktiviteter som ikke er autorisert på forhånd av klubben og ligaen, eller for bruk til andre formål i strid med disse vilkårene og betingelsene, er strengt forbudt på stadion. Mobiltelefoner kan kun benyttes til personlig, privat bruk. Ved brudd på disse vilkårene kan besøkende nektes tilgang til eller fjernes fra stadion.

12. MELDINGSINNSLAG OG BRUK AV INNHOLD

12.1. Når du gjør bruk av tjenester som gjør det mulig å laste opp materiale til vår digitale plattform, eller kontakte andre brukere ved hjelp av vår digitale plattform, må du rette deg etter denne bestemmelsen. Du forplikter deg til at ethvert slikt bidrag skal være i samsvar med vårt gjeldende regelverk for slike innslag.

12.2. Medieplattformen vil kunne tilby deg muligheter til å overføre meldinger i tilknytning til ulike elementer, inkludert e-post, meldingstavler og chatterom

12.3. Der hvor vi tilbyr mulighet for å legge opp innslag eller dele, vil vi levere tydelig informasjon til deg om den type av tjeneste som tilbys, om den er endret og hvilken form for endring som er anvendt (herunder om den er teknisk eller gjort av mennesker). Vi har imidlertid ingen forpliktelse til å føre tilsyn med, overvåke eller endre noe innslag vi leverer på vår digitale plattform, og vi fraskriver oss uttrykkelig ethvert erstatningsansvar for noe som helst tap eller skade som oppstår som følge av bruken av noe innslag fra noen bruker i strid med våre vilkår, enten innslaget er endret eller ikke.

12.4. Du må bruke delingsmulighetene på en ansvarlig måte, og er eneansvarlig for ethvert innhold du legger opp/ overfører. Du må ikke overføre noen melding/legge opp noe innhold som er diskriminerende, krenkende, utgjør eller oppmuntrer til opptreden som vil utgjøre en forbrytelse, gir opphav til sivilrettslig ansvar eller på annen måte krenker lokal, statlig, nasjonal eller internasjonal lov, gjør inngrep i rettighetene til tredjeparter, inneholder informasjon av forretningsmessig art, inneholder virus, trojansk hest, dataorm, tidsinnstilt bombe, slettingsprogram eller annen lignende skadelig programmeringsrutine, eller som på noen måte påvirker negativt, begrenser eller hemmer noen annen bruker fra å bruke og nyte godt av vår digitale plattform.

12.5. Manglende overholdelse av disse retningslinjer for bruk utgjør et vesentlig brudd på våre Vilkår for bruk av digitale plattform, som er forutsetningen for din adgang til å bruke vår digitale plattform, og brudd på retningslinjene vil kunne resultere i umiddelbar, midlertidig eller permanent tilbaketrekking av din rett til å bruke våre tjenester.

13.  Personvern

13.1.  NTF er databehandler for de personopplysninger du oppgir ved bruk av Medieplattformen. Mer informasjon om dette finnes i personvernerklæringen. 

13.2. Ved å akseptere disse Vilkårene samtykker du til at NTF, Foreningene og Leverandørene innenfor Medieplattformens rammer og formål kan bruke, endre, reprodusere, selge, utvikle, publisere, produsere, fremstille, distribuere, overføre, markedsføre og viderelisensiere dine brukerdata, alene eller sammen med annet materiale. Denne retten omfatter retten til innenfor Medieplattformens rammer og formål, å bruke dine brukerdata i og til reklame, markedsføring, markedsundersøkelser, kvalitetskontroll og andre lignende formål. Bruk av Brukerdata skal være i samsvar med gjeldende personvernregler.

14. Barn og ungdom

13.1.  Brukere under 14 år kan kun bruke de digitale Tjenestene med tillatelse fra en forelder eller verge.

15. Skadesløsholdelse

15.1.  Du forplikter deg til å holde skadesløs NTF og/eller Foreningen og eventuelle datterselskaper av NTF og/eller Foreningen og våre og Foreningenes respektive styremedlemmer, direktører, tillitsmenn, ansatte og agenter, samt deres lisensgivere og leverandører, fra og mot ethvert krav, søksmål, rettssaker eller rettergang, samt for alle eventuelle tap, erstatningsansvar, skade, kostnader og utgifter (inkludert rimelige advokatsalær) som oppstår på grunnlag av:

 • enhver handling, unnlatelse eller feilaktig fremstilling utført av deg i forbindelse med din bruk av Tjenestene 
 • enhver manglende overholdelse fra din side av disse Vilkårene; eller
 • krav fremmet av tredjeparter på grunnlag av eller tilknyttet din tilgang eller bruk av digitale plattform og/eller Tjenestene, inkludert uten begrensning Meldingsinnslagene eller annen informasjon som er gjort tilgjengelig av deg på våre tjenester.

16.   Erstatningsansvar

16.1.  Med mindre noe annet er skriftlig avtalt, skal det maksimale erstatningsansvar for hver av NTF og Foreningen overfor deg for forhold som oppstår på grunnlag av eller i tilknytning til levering av de digitale Tjenestene, være begrenset til det beløp som eventuelt er betalt av deg i forbindelse med Tjenestene ("betalingsbeløp"). Verken NTF eller Foreningen skal i noe tilfelle være ansvarlig overfor deg for: (i) noe direkte tap som overstiger betalingsbeløpet; eller (ii) noen forvanskning av data eller noen indirekte eller påfølgende tap av hvilken som helst art selv om de er blitt underrettet om muligheten for slikt tap eller med rimelighet burde kjenne til muligheten for slikt tap. Ingenting i disse Vilkår skal utelukke eller begrense NTFs og/eller Foreningens erstatningsansvar for død eller personskade på grunnlag av sin uaktsomhet eller sitt bedragerske forhold. Dette påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter som forbruker.

16.2. Der Tjenestene inneholder lenker til andre digitale plattformer og ressurser som leveres av tredjeparter, inkludert annonser på digitale plattform for meldingstjenester levert av en tredjepart, har vi ingen kontroll over innholdet av slike digitale plattformer, ressurser eller tjenester. Enhver bruk av slike tredjeparters digitale plattformer, ressurser eller tjenester vil reguleres av den aktuelle tredjepartens vilkår og retningslinjer for personvern, og vi påtar oss ikke noe ansvar for dem eller for noe tap eller skade som måtte oppstå på grunnlag av bruken av dem.

16.3. Kommentarer og annet materiale som legges ut på Tjenestene er ikke ment å skulle utgjøre råd som man kan basere seg på. Vi fraskriver oss derfor ethvert ansvar som oppstår som følge av at noen som bruker Tjenestene eller andre som er blitt informert om Tjenestenes innhold, baserer seg på slikt materiale.

17.   Konkurranser

17.1. Fra tid til annen vil vi (eller utvalgte tredjeparter) kunne inkludere avstemninger, konkurranser, reklamekamp eller andre tilbud i Tjenestene. Hvert slikt tilbud skal være underlagt sine egne uttrykkelige vilkår.

18. Force Majeure

18.1. Hverken NTF eller Foreningen har noe ansvar overfor deg for forsinkelse eller manglende levering av Tjenester i den utstrekning slik forsinkelse eller manglende levering oppstår som følge av forhold som er utenfor NTFs eller Foreningens rimelige kontroll, herunder blant annet svikt i elektronisk eller mekanisk utstyr eller kommunikasjonslinjer, tredjeparts handling (herunder tjenestenektingsangrep og overforbruk eller misbruk av Tjenestene ), telefon- eller andre tilkoblingsproblemer, datavirus, uautorisert tilgang, tyveri, operatørfeil, brann, harde værforhold, oversvømmelser, naturkatastrofer, handlinger eller vedtak av reguleringsmyndighet, regjering eller overnasjonal myndighet, krig, opprør, epidemi/pandemi, streik, lockout, arbeidskonflikter og kansellering eller utsettelse.

19. Avkall

19.1 Ingen eventuelle avkall på rettigheter enten fra NTF eller Foreningens side skal tolkes som et avkall på noen andre rettigheter eller botemidler, eller som noe avkall på rettigheter ved eventuelle etterfølgende brudd på noen bestemmelse i disse Vilkår.

20. Tredjepartsrettigheter

20.1  Punktene 13, 14, 16 og 17 i denne avtalen gir Foreningen rettigheter som vil kunne håndheves av Foreningen,
20.2.  Med unntak for det som bestemmes i pkt. 17.1, har personer som ikke er parter i denne avtalen ingen rett til å håndheve noen av dens bestemmelser. Dette berører ikke eventuelle rettigheter tredjeparter måtte ha i henhold til loven eller basert på andre rettsgrunnlag.

21. Gjeldende lov

21.1.  Disse Vilkår skal utelukkende reguleres av og fortolkes i samsvar med lovene i Norge, og du underlegger deg ugjenkallelig de norske domstolers jurisdiksjon.

22. Definisjoner
 

 • Medieplattformen: Norsk Toppfotballs IT-plattform, nærmere beskrevet i punkt 2.
 • Medlem (-mer): Medlemmer i NTF.
 • Foreninger: Medlemmer og andre foreninger, klubber og selskap som er tilsluttet Medieplattformenn
 • Leverandør: Leverandør av Tjenester.
 • Tjeneste(r): Produkt, tjeneste, program eller informasjonsstrøm som tilbys direkte eller indirekte gjennom av eller gjennom Medieplattformen.
 • Partner: En juridisk person som har en kommersiell avtale med NTF og/eller Foreninger i NTF og gjennom denne avtalen er tilknyttet Medieplattformen.

 

Annonse fra Obos-ligaen: